Основні завдання енергетичного обстеження (Енергоаудиту) полягають у наступному:


Будь-який керівник підприємства, стикаючись з необхідністю проведення енергоаудиту та енергозбереженням, задається безліччю питань:

І ще безліч подібних питань, але головне питання все-таки звучить так:
Чи є гарантія, що кошти, вкладені в заходи з енергозбереження, і на проведення енергетичного аудиту окупляться максимально швидко?


Цілком зрозуміло, що це питання має місце бути, так як вкладаючи чималі кошти в енергетичні обстеження, керівник отримує стопку паперів зі звітами та бізнес-плани, що вимагають додаткових витрат на впровадження заходів з енергозбереження. Визначимося з поняттями з енергоаудиту та з’ясуємо інші дуже важливі моменти.

По суті, енергозбереження – це пошук рішень та їх реалізація в умовах повного контролю над потоками енергоресурсів, які важливі для підприємства з точки зору економіки та політики енергозбереження встановленої державою. А першою сходинкою енергозбереження є енергоаудит – основа для розробки енергозберігаючих заходів та необхідний інструмент.

Енергоаудит – це комплекс заходів, спрямований на виявлення джерел нераціонального споживання енергоресурсів, визначення параметрів підвищення енергетичної ефективності та розробка бізнес-плану щодо приведення досліджуваного об’єкта енергоспоживання в необхідний енергоефективний вид.


Основні завдання енергетичного обстеження (Енергоаудиту) полягають у наступному:

Реалізація розроблених організаційних, технічних, економічних та інших заходів, спрямованих на зменшення обсягу використовуваних енергоресурсів, а також підвищення енергетичної ефективності. Результатом енергоаудиту є бізнес-план, який виступає як цілий інвестиційний проект, так як заходи з енергозбереження вимагають значних фінансових витрат. Для успішної реалізації даного бізнес-плану, необхідно дотримання методик і критеріїв оцінки, а також відповідність формату інших перспективних бізнес-планів цього підприємства.


Також необхідно обґрунтовувати і визначити:


Робота енергоаудитора полягає в:

  1. У визначенні точної величини фактичного енергетичного балансу об’єкта і точної структури балансу з максимальним ступенем деталізації всіх елементів які споживають енергію, а також видів втрат (все це залежить від грамотно проведених замірів
    енергоспоживання і від методики обробки даних).
  2. У визначенні величини і структури (за видами елементів, які споживають енергію) потенціалу енергозбереження.
  3. У проведенні аналізу структури потенціалу енергозбереження, підборі максимально ефективних заходів і отримання економічних характеристик.
  4. В обґрунтуванні енергетичного ефекту від проведення даних заходів.
  5. У формуванні та складанні бізнес-плану підприємства та рекомендації щодо подальшого моніторингу енергоспоживання.

За результатами проведення енергоаудиту складається:

Енергетичний паспорт підприємства;
Технічний звіт;

Рекомендації щодо зниження витрат на споживання енергоресурсів і по підвищенню ефективності їх використання.
Таким чином, керівник організації, що встав на шляху енергозбереження повинен зробити правильний вибір при укладенні договору з фірмою, яка проводить енергетичні обстеження підприємств, адже результат багато в чому залежить від правильно виконаної роботи. Отримати якісну консультацію, або замовити енергоаудит Ви маєте можливість зателефонувавши нам, або прийшовши до нас в офіси, які знаходяться в м.Івано-Франківськ та м.Львів.